تقویم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

تقویم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

تقویم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران 800 820 یوروفوم | یورو فوم

۱۸ تا ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی در تهران برگزار خواهد شد.

 

۲۹ مهرماه تا ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۸

ششمین نمایشگاه بین‌المللی کیف وکفش، چرم و صایع وابسته در شهر تهران برگزار خواهد شد.